VERGİ HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 7.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 02-03 Haziran / 09-10 Haziran 2012 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 13-14 Nisan / 20-21 Nisan 2013 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 15-16 Mart / 22-23 Mart 2014 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 11-12 Nisan / 18-19 Nisan 2015 tarihlerinde tamamlandı.
5.Program 28-29 Mayıs / 04-05 Haziran 2016 tarihlerinde tamamlandı.
6.Program 16-17 Eylül / 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde tamamlandı.

18-19-20 EKİM 2019 ANKARA

KONULAR :

 • -Vergi Usul Hukuku Ve Vergilendirme Süreci
  Vergilendirme Süreci, Vergi İdaresinin Süreç İçerisindeki Yetkileri, Denetim Ve İnceleme Usulleri
  - Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözümü
  Hata, Düzeltme, Pişmanlık, Cezalarda İndirim, Uzlaşma
  - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü
  Vergi Mahkemelerinde Uygulanacak Usul, Kanun Yolları, İyuk –Vuk İlişkileri
  - Vergi Ceza Hukuku
  Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Vergi Suçları, Vergi Suçlarının Muhakeme Usulü, İdari Yaptırımlar
  -Türk Vergi Sistemi
  Gelir Vergisi, KDV, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, Gelir Geçici Vergisi Vb.
  - Avukatların Vergilendirilmesi
  Avukatların Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme, Tahsil-Tahakkuk İşlemlerinin Avukatlara Etkisi, İndirilebilecek Giderler, E-Defter E-Makbuz Vb. Elektronik İşlemler
  - Vergi İcra Hukuku
  Kamu Alacaklarının Takip Usulü, Ödeme Emri Süreci, Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu, Haciz Ve İhtiyati Haciz Uygulamaları
  -Gümrük Vergilerine İlişkin Uyuşmazlıklar
  İdari Ve Yargısal Çözüm Yolları, Yargılama Usulü
  - Güncel Vergi Davaları Ve Çözüm ÖnerileriPROGRAMLARA KATILIM BEDELİ VE ŞARTLARI :

Avukat Stajyeri - Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 425 TL
Avukat (Baro'ya kaydı olanlar) : 800 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencileri) : 1000 TL

- Katılım ücretine eğitim programı, eğitim materyalleri ile eğitim süresince çay-kahve ve öğle yemekleri ikramları dahil,
Ulaşım, Konaklama hariçtir.

- Ödemeler Barokart veya Kredi kartı ile yapılmaktadır.

- Eğitimler Cuma- Cumartesi - Pazar Günleri 09.00 : 18.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

- Eğitim programı 50'şer dakikalık, toplamda 24 dersten oluşmaktadır.

- Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. (Bunun için 24 ders saatine katılmak zorunludur.)

- Kontenjan sınırlıdır. (Sınıf kontenjanı programa göre değişiklik gösterebilir.)

- Sınıflara katılımcıların dışında dinleyici kabul edilmemektedir.

- Ön kayıtlar sitemizdeki on-line butonu tuşlanarak tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.

- Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.

- Başvurularda kabul önceliği; Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir.
TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda
değerlendirilecektir.

- Avukat Stajyeri veya Hukuk Fakültesi öğrenci başvurularında ;
TBB Stajyer Avukat kimlik veya Okul Öğrenci kimlik fotokopisinin ekin.sahin@turavak.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

- Kayıt işlemleri bilgisayar programı tarafından, on-line başvuru önceliğine göre otomatik olarak yapılmaktadır.

-⚠ Programda, hem 'bilişim' hem 'hukuk' konuları vardır. Bu yüzden, eser miktarda, matematik ve bilişim teknolojileri ile ilgili konular da yer almaktadır.

- Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır.

* Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eğitimin yapılacağı yer : TBB Litai Avukat Konukeviİletişim

Ekin ŞAHİN - Eğitim Sorumlusu
(312) 292 59 00 - 99152
Oğuzlar Mah. Av. Özdemir ÖZOK Sokak (Eski 1366. Sk.) No: 3 Kat: 1 06520 - Balgat / ANKARA
ekin.sahin@turavak.org.tr
 • Av. Dr. HASAN ORAL (Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. İbrahim Nihat Bayar ( TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi )

Av.Veysel Kerem Kürüm

Ankara Barosu - TBB Vergi Hukuku Komisyonu Üyesi