Rekabet Hukuku

 • Tamamlanan Programlar
 • 1.Program
 • Eğitmen
 • Moderatör
1.Program 12-13 Mayıs / 19-20 Mayıs 2012 tarihlerinde tamamlandı.

*** KONULAR ****
   
 • Rekabet Hukukunun Gelişimi ve İktisadi Temelleri
 • 4054 Sayılı Kanunun 7. Maddesi
 • Rekabet Kavramı
 • Birleşme ve Devralmanın Rekabet Hukuku
  Açısından İrdelenmesi
 • Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet
  Arasındaki Farklar
 • Birleşme ve Devralma Çeşitleri
 • 4054 Sayılı Kanunun Amacı ve
  Kapsamı - Tanımlar
 • İzne Tabi Birleşme ve Devralmalar
 • 4054 Sayılı Kanunun 4.Maddesi
 • Kontrolün Devri - Eşiklerin Aşılması -
  Yan Sınırlamalar - Koşullu İzin
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Karar ve
  Uyumlu Davranışlar
 • Özelleştirme İşlemleri
 • Anlaşma Kavramı (Yatay - Dikey Anlaşmalar)
 • 4054 Sayılı Kanun Kapsamında Usul Kararları
 • Uyumlu Eylemler ve Uyumlu Eylem Karinesi
 • Ön Araştırma ve Soruşturma
 • Teşebbüs Birliği Kararları
 • Yaptırımlar
 • De Minimis Kuralı
 • Rekabet Kurumu ve Kurul'un Yapısı
 • 4054 Sayılı Kanunun 6.Maddesi
 • 4054 Sayılı Kanunun 14.Maddesi
 • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 • Bilgi İsteme
 • İlgili Pazar (Ürün ve Coğrafi Pazar)
 • 4054 Sayılı Kanunun 15.Maddesi
 • Hakim Durumun Tespitinde Kullanılan Ölçütler
 • Yerinde İnceleme
 • 4054 Sayılı Kanunun 5. Maddesi
 • Ceza Yönetmeliği
 • Bireysel Muafiyet ve Şartları
 • Aktif İşbirliği Yönetmeliği
 • Grup Muafiyeti ve Çeşitleri
 • Rekabet Hukukunun Kapsamı Dışında Kalan
  Örnek Kararlar
 • Muafiyetin Geri Alınması
 • Rekabet Kurulu Kararlarının Danıştay Denetimi
 • Örnek Kararlar
 • Örnek Kararlar

 • Av.Tuncay SONGÖR

  Emekli Hakim
  E.Rekabet Kurulu Üyesi ve 2.Başkanı
  Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Öğretim Görevlisi

  Av.Tuncay SONGÖR

   

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden 1980-1981 yılında mezun olan Avukat Tuncay SONGÖR,
  Ankara Hakim Adayı olarak meslek hayatına başlamış ve sırasıyla; Erzincan Hakimi, Refahiye Hakimi, Pülümür Hakimi, Ilıç C. Savcısı, Zile Hakimi, Ankara Hakimi (Yetkili) ve Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi olarak görev yapmıştır. Daha sonra; Yargıtay Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış ve ayrıca Yargıtay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmüştür.
  27 Mart 2003 tarihinde Rekabet Kurulu Üyeliğine, 07 Temmuz 2003 tarihinde Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı’na seçilen Tuncay SONGÖR, 6 yıl olan kanuni görev süresinin dolması nedeniyle, bu görevlerinden ayrılmıştır. 
  Kendi isteği ile emekli olan ve Ankara Barosu’ na kayıtlı olarak serbest Avukatlık yapan Tuncay SONGÖR kendi Hukuk Bürosunda çalışmakta ve yanı sıra Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde Öğretim Görevlisidir 
  Tuncay SONGÖR’ ün bugüne kadar;

  • 4971 ve 5234 sayılı yasalarla yapılan değişiklikleri içeren, Rekabet Kurulu'nun örnek kararları ile bütün tebliğlerinin yer aldığı "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"
  • "Rekabet Hukukunda Muafiyet Çerçevesinde Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti (2005/4)”
  • “Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti (Genişletilmiş-2.Baskı)"
  • “Rekabet Hukuku Kapsamında Akaryakıt – LPG Sektöründe Bayilik Anlaşmaları” (Av. Ayla Songör ile birlikte kaleme alınan.)

  isimli kitapları yayınlanmış bulunmaktadır.
  Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansa misafir ve konuşmacı olarak katılan Tuncay SONGÖR’ ün gerek mesleki konularda ve gerekse Rekabet Hukuku alanında makaleleri, tebliğleri ve çeşitli incelemeleri vardır.