Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartları Eğitim Programı (Online)

 • Bilgilendirme
 • Program
 • Eğitimciler

 

 • Ön Başvuru Formu
 •  

  BİLGİLENDİRME:

  -Eğitim Zoom Programı aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

  -Zoom giriş linki eğitimden 1 gün önce e-mail yoluyla paylaşılacaktır.

  -Eğitim sonunda dijital sertifika ve faturalar e-mail yoluyla gönderilecektir.

  -Oturumlar esnasında kayıt alınmamaktadır.

  -Anlatımlar sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.


  ÜCRETLENDİRME:

  Stajyer Avukat/Öğrenci: 350 TL
  0-5 Yıl Kıdemli Avukat: 490 TL
  5+ Yıl Kıdemli Avukat: 700 TL
  Diğer Katılımcılar: 1050 TL

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  PROGRAMLARA KATILIM BEDELİ VE ŞARTLARI :

  Stajyer Avukat - Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 350 TL
  0-5 Yıl Kıdemli Avukat : 490 TL
  5+ Yıl Kıdemli Avukat : 700 TL
  Diğer Katılımcılar : 1050 TL


  - Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.

  - Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik yapılamamaktadır.
  - Ön kayıtlar tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.
  - Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  ***Ödemeler sadece Havale/EFT yöntemiyle yapılabilmektedir.
  ***Ön kayıt başvurunuz alındıktan sonra ödeme bilgileri mail yoluyla gönderilecektir.
  ***Ödemenizi yaptıktan sonra ekin.sahin@turavak.org.tr adresine dekont göndermeniz gerekmektedir.

  İletişim

  Ekin ŞAHİN - Eğitim Sorumlusu
  (312) 292 59 00 - 99152
  Oğuzlar Mah. Av. Özdemir ÖZOK Sokak (Eski 1366. Sk.) No: 3 Kat: 1 06520 - Balgat / ANKARA
  ekin.sahin@turavak.org.tr

   

  28 Mayıs 2022

  Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartları Eğitim Programı (Online)

  Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartları Eğitim Programı

  KONULAR:

  -Banka Kredi Sözleşmeleri-

  1- Bankanın Tanımı
  2- Kredinin Tanımı
  A. Kullanım Amacına Göre Krediler
  B. Bankacılık Kanunu Açısından Krediler
  3. Banka Genel Kredi Sözleşmesi
  A- Hukuki Niteliği
  1 . Cari Hesap Sözleşmesi ve Karz Akdi
  1.1 Hukuki Nitelikleri ve Farklılıkları
  2. Cari Hesabı Kullandırma, Açma ve Kapama Yetkisi
  3. Cari Hesapta Uygulanacak Akdi Faiz ve Hesabın Kat’ından Sonra Uygulanacak Temerrüt Faizi
  B. Kredi Sözleşmelerinin Genel Niteliği
  C. Kredi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
  D. Sözleşmenin Kurulması
  E. Sözleşme Dolayısıyla Bankanın Üstlendiği Yükümlülükler
  1. Bilgi Verme Yükümlülüğü
  2. Yürürlük Denetimi
  3. Yorum Denetimi
  4. İçerik Denetimi
  F. Genel Kredi Sözleşmesinin Müzakeresi Aşamasında Tarafların Belirginleşen Yükümlülükleri
  G. Genel Kredi Sözleşmesi, Ticari Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde İfa Edilmesi Gereken Asli Edimler
  H. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Haklı Nedenle Fesih Koşulları
  I. Emprevizyon Teorisi
  4. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76. maddesi çerçevesinde Müşteri Tanımı
  5. Türkiye Bankalar Birliği’nin “Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil
  ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”
  6. “Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Merkez Bankası Tebliği”
  7. “Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Merkez Bankası Tebliği”
  8. Tabi Olunan Diğer Mevzuat ve BK.146-148’e Bakış
  9- Tüketici Kredileri - Konut Finansman Kredileri - Bağlı Kredilerin Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi
  10. Konuyla ilgili Güncel Gelişmeler Işığında Yargı Kararlarına Bakış

  -Banka Kartları ve Kredi Kartları-

  1- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yönetmeliğin Kapsamı
  2- Banka Kartı ve Kredi Kartının Kanun Kapsamındaki Tanımı
  3- Kurumsal Kredi Kartları Kanun ve Yönetmelik Kapsamındaki Yeri
  4- Kredi Kartı Sistemleri
  A. İki Taraflı Sistem
  B. Üç Taraflı Sistem
  C. Karma Sistem
  5- Kanun ve Yönetmelik Kapsamında Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri
  A- Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler
  B- Kredi Kartı Limiti
  C- Kredi Kartı Hesap Özetleri
  1) Hesap Özetinin Muhteviyatı
  2) Hesap Özetinin Kesinleşmesi
  6- Kartın Haksız Kullanımı ve Sigortalanması
  7- Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler
  A Kartın Kontrol ve Kabulü
  B. Belgelendirme ve Sistem Güvenliğinin Sağlanması
  C. Harcama ve Alacak Belgesinin Düzenlenmesi
  D. İmza Gerektirmeyen İşlemler
  E. Kredi Kartı İşlem Limitlerine İlişkin Üye İşyerinin Sorumluluğu
  8. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli ve Genel İşlem Şartları
  A- Kart Çıkaran Kuruluş İle Kart Hamili Arasındaki Sözleşme
  1. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği
  2. Sözleşmenin Unsurları
  3. Sözleşmenin Hukuki Niteliği
  4. Sözleşmede Tarafların Yükümlülükleri
  5. Kefilin ve Garanti Verenin Sorunluluğu
  B. Sözleşmenin Değiştirilmesine Dair Kart Hamilinin Yükümlülükleri
  C. Kredi Kartı Dönem Borcuna İlişkin Faiz Hesaplaması
  9. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yönetmelik Kapsamındaki Suçlar
  10. Konuyla İlgili Güncel Gelişmeler Işığında Yargı Kararlarına Bakış

   

   

   

  Eğitimciler:
  Nevzat BOZTAŞ
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı
  Yaşar Muhammet Sancar
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 46. Hukuk Dairesi Üyesi
  Av. Arb. Yonca Fatma YÜCEL
  Av. IMI Certified Arabulucu İstanbul Gedik Üniversitesi Bankacılık Hukuku Yüksek Lisans Hocası

  Kolaylaştırıcı:
  Av. Burcu Mine GARGIN Ankara Barosu

   

  BİLGİLENDİRME:

  -Eğitim Zoom Programı aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

  -Zoom giriş linki eğitimden 1 gün önce e-mail yoluyla paylaşılacaktır.

  -Eğitim sonunda dijital sertifika ve faturalar e-mail yoluyla gönderilecektir.

  -Oturumlar esnasında kayıt alınmamaktadır.

  -Anlatımlar sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.

  ÜCRETLENDİRME:

  Stajyer Avukat/Öğrenci: 350 TL
  0-5 Yıl Kıdemli Avukat: 490 TL
  5+ Yıl Kıdemli Avukat: 700 TL
  Diğer Katılımcılar: 1050 TL

  ***Ödemeler sadece Havale/EFT yöntemiyle yapılabilmektedir.
  ***Ön kayıt başvurunuz alındıktan sonra ödeme bilgileri mail yoluyla gönderilecektir.
  ***Ödemenizi yaptıktan sonra ekin.sahin@turavak.org.tr adresine dekont göndermeniz gerekmektedir.

  - Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.

  - Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik yapılamamaktadır.

  - Ön kayıtlar tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.

  - Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.


   

  ***Ödemeler sadece Havale/EFT yöntemiyle yapılabilmektedir.
  ***Ön kayıt başvurunuz alındıktan sonra ödeme bilgileri mail yoluyla gönderilecektir.
  ***Ödemenizi yaptıktan sonra ekin.sahin@turavak.org.tr adresine dekont göndermeniz gerekmektedir.

  Bulut Bilişim Hizmet Sağlayıcıları Açık Rıza Beyan Formu

  İletişim Hizmet Sağlayıcıları Açık Rıza Beyan Formu

  Başvuran Aydınlatma Metni

   

   

  KONULAR:

  -Banka Kredi Sözleşmeleri-

  1- Bankanın Tanımı
  2- Kredinin Tanımı
  A. Kullanım Amacına Göre Krediler
  B. Bankacılık Kanunu Açısından Krediler
  3. Banka Genel Kredi Sözleşmesi
  A- Hukuki Niteliği
  1 . Cari Hesap Sözleşmesi ve Karz Akdi
  1.1 Hukuki Nitelikleri ve Farklılıkları
  2. Cari Hesabı Kullandırma, Açma ve Kapama Yetkisi
  3. Cari Hesapta Uygulanacak Akdi Faiz ve Hesabın Kat’ından Sonra Uygulanacak Temerrüt Faizi
  B. Kredi Sözleşmelerinin Genel Niteliği
  C. Kredi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
  D. Sözleşmenin Kurulması
  E. Sözleşme Dolayısıyla Bankanın Üstlendiği Yükümlülükler
  1. Bilgi Verme Yükümlülüğü
  2. Yürürlük Denetimi
  3. Yorum Denetimi
  4. İçerik Denetimi
  F. Genel Kredi Sözleşmesinin Müzakeresi Aşamasında Tarafların Belirginleşen Yükümlülükleri
  G. Genel Kredi Sözleşmesi, Ticari Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde İfa Edilmesi Gereken Asli Edimler
  H. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Haklı Nedenle Fesih Koşulları
  I. Emprevizyon Teorisi
  4. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76. maddesi çerçevesinde Müşteri Tanımı
  5. Türkiye Bankalar Birliği’nin “Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil
  ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”
  6. “Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Merkez Bankası Tebliği”
  7. “Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Merkez Bankası Tebliği”
  8. Tabi Olunan Diğer Mevzuat ve BK.146-148’e Bakış
  9- Tüketici Kredileri - Konut Finansman Kredileri - Bağlı Kredilerin Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi
  10. Konuyla ilgili Güncel Gelişmeler Işığında Yargı Kararlarına Bakış

  -Banka Kartları ve Kredi Kartları-

  1- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yönetmeliğin Kapsamı
  2- Banka Kartı ve Kredi Kartının Kanun Kapsamındaki Tanımı
  3- Kurumsal Kredi Kartları Kanun ve Yönetmelik Kapsamındaki Yeri
  4- Kredi Kartı Sistemleri
  A. İki Taraflı Sistem
  B. Üç Taraflı Sistem
  C. Karma Sistem
  5- Kanun ve Yönetmelik Kapsamında Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri
  A- Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler
  B- Kredi Kartı Limiti
  C- Kredi Kartı Hesap Özetleri
  1) Hesap Özetinin Muhteviyatı
  2) Hesap Özetinin Kesinleşmesi
  6- Kartın Haksız Kullanımı ve Sigortalanması
  7- Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler
  A Kartın Kontrol ve Kabulü
  B. Belgelendirme ve Sistem Güvenliğinin Sağlanması
  C. Harcama ve Alacak Belgesinin Düzenlenmesi
  D. İmza Gerektirmeyen İşlemler
  E. Kredi Kartı İşlem Limitlerine İlişkin Üye İşyerinin Sorumluluğu
  8. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli ve Genel İşlem Şartları
  A- Kart Çıkaran Kuruluş İle Kart Hamili Arasındaki Sözleşme
  1. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği
  2. Sözleşmenin Unsurları
  3. Sözleşmenin Hukuki Niteliği
  4. Sözleşmede Tarafların Yükümlülükleri
  5. Kefilin ve Garanti Verenin Sorunluluğu
  B. Sözleşmenin Değiştirilmesine Dair Kart Hamilinin Yükümlülükleri
  C. Kredi Kartı Dönem Borcuna İlişkin Faiz Hesaplaması
  9. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yönetmelik Kapsamındaki Suçlar
  10. Konuyla İlgili Güncel Gelişmeler Işığında Yargı Kararlarına Bakış

   


  Eğitimciler:
  Nevzat BOZTAŞ
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı


  Yaşar Muhammet Sancar
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 46. Hukuk Dairesi Üyesi


  Av. Arb. Yonca Fatma YÜCEL
  Av. IMI Certified Arabulucu İstanbul Gedik Üniversitesi Bankacılık Hukuku Yüksek Lisans Hocası

   

  Kolaylaştırıcı:
  Av. Burcu Mine GARGIN Ankara Barosu