LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 2.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 13-14 / 20-21 Şubat 2016 tarihlerlerinde tamamlandı
2.Program 10-11 / 17-18 ARALIK 2016 tarihlerlerinde tamamlandı

10-11 / 17-18 ARALIK 2016 - ( ANKARA )

KONULAR :

1.Bölüm (10-11 ARALIK 2016)

 • Kavram, tanımlama, şirket sözleşmesi
 • Sözleşmede zorunlu kayıtlar, emredici hükümlerin yorumu, sözleşmenin değiştirilmesi
 • Limited şirketlerde esas sermaye payının devri, devir sınırlamaları, bağlam ilkesi
 • Genel Kurul, Görecler, Karar Nisapları
 • Genel Kurul Kararlarına Karşı Açılacak Davalar,
 • Pay Sahiplerinin Hakları, Yönetim İlkeleri, Sorumluluklar,
 • Tek Borç İlkesi Ve Yan Edim Hükümleri

2.Bölüm (17-18 ARALIK 2016)

 • Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Edinme Ve İnceleme Hakkı
 • Limited Şirketlerde Çıkma Ve Çıkarılma Hükümleri Ve Şirketin Sona Ermesi
 • Limited Şirketlerin Denetimi
 • Limited Şirketlerin Vergilendirilmesi, Vergi Borçlarından Ortakların Sorumlulukları
 • Doç.Dr. Cenker GÖKER
 • Yrd.Doç.Dr. Hülya COŞTAN
 • Harun KESKİN Araştırma Görevlisi
 • Yrd.Doç.Dr. Ozan CAN
 • Av. Ömer GÖREN
 • Dr. Tamer BOZKURT

Av.Ömer GÖREN

1948 Ankara doğumluyum. 1966 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi, 1970 yılında da AÜHF'den mezun oldum.

1971 yılında Avukatlık stajımı bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sınavına girerek, kazandım ve 1972 yılında Hesap Uzman Muavinliğine, 1975 yılında da yapılan yeterlik imtihanını kazanarak Hesap Uzmanlığına atandım.

1979 yılında istifaen Hesap Uzmanları kurulundan ayrılarak, Ankara Barosunda serbest Avukatlığa başladım.

1980,1981'li yıllarda Meban Menkul Değerler AŞ, Ankara Şb. koordinatör danışmanlığını, Borsaş Menkul Değerler A.Ş.nin de Genel Koordinatör danışmanlığını yaptım.

Başta Cumhuriyet, Milliyet gazeteleri ile Ekonomist, Ankara ve İstanbul Barosu Dergilerinde mesleki konularda yüzden fazla makale ve incelemem yayınlandı, bunları 1997 yılında (pencere) adlı bir kitapta topladım.

Özellikle 70'li yıllarda çok gündemde olan Holdingleşme, ve Dövize çevrilebilir Mevduat Hesapları konusundaki inceleme ve yayınlarım ilk ve kaynak olma özelliğini göstermektedir. (Türkiye İş B. Tarihi S: 483, Y.Doğan IMF kıskacında Türkiye gibi)

2006-2007 ders yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (Finansman Hukuku) (Avukatlık- Noterlik Hukuku) ve (2010-2011) ders yılında da (Adli Yazışma) Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisans üstü eğitim alan öğrencilere (Mali Suçlar) dersleri vermekteyim.

2008 yılında ders kitabı çerçevesinde (Finansman Hukuku) ve 2010 yılında da (Mukayeseli Avukatlık- Noterlik Hukuku) adlı kitaplarım yayınlandı, her ikisinin geliştirilmiş 2. baskıları ile (Mali Suçlar) kitabı da 2012 yılında yayına hazırlanmaktadır.