KONKORDATO VE KONKORDATO KOMİSERLİĞİ İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 4.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 12-13-14 EKİM 2018 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 26-27-28 EKİM 2018 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 16-17-18 KASIM 2018 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 07-08-09 ARALIK 2018 tarihlerinde tamamlandı.

7-8-9 ARALIK 2018 ANKARA

KONULAR :

 

1.Bölüm(7 ARALIK )

7101 Sayılı Kanunda yapılacak olan değişiklikler ayrıca işlenecektir.

 • Borçların yeniden yapılandırılması kavramsal çalışma, hukuki ve ekonomik süreçler.
 • Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması, tarihsel süreç, 15.08.2018 BDDK tebliği ile yapılan düzenleme.
 • İflas ertelememede yeni konkordato düzenine geçiş.
 • TTK 376 ve TTK 377 maddeleri çerçevesinde sermayenin kaybı ve borca batık olma hali, 7101 Sayılı Kanun ile bağlantılar.
 • 7101 Sayılı Kanun ile İİK’da değişiklik yapılması hakkında kanun ile oluşturulan yeni konkordato uygulaması.
 • Genel gerekçe, iflas ertelemeden farklılıklar, nedenler ve sonuçlar.

2.Bölüm (8 ARALIK )

 • 7101 Sayılı Kanun’un ana düzenlemeleri.
 • Konkordato nedenleri ve süreç içindeki konumu.
 • Yetkili – Görevli Mahkemeler.
 • Konkordato talebine eklenecek belgeler.
 • Geçici ve kesin mühlet ve hukuki sonuçları.
 • Konkordato komiserleri, yetki, vasıf ve görevleri.
 • Alacaklılar Kurulu.
 • Alacakların bildirilmesi, alacaklılar toplantısı, projenin kabulü ve oylama.
 • Mahkemenin incelemesi ve tasdik koşulları.
 • Tasdik kararı kapsamı, ilanı ve konkordatonun  reddi ile borçlunun iflası.
 • Konkordatonun hukuki sonuçları.

3.Bölüm (9 ARALIK )

 • Konkordato ön projesi ana ilkeler.
 • Ara bilanço ilkeleri, ara bilançonun yapısı.
 • Ara bilanço ve borca batıklık anlamında bilanço hesapları, tanımlar.
 • Konkordato sürecinin takibi ve raporlamalar.
 • Ana finansal tablolar özet yorumlar ve finansal yönetim ilkeleri.
 • Mali denetimlerin şekli ve düzenlenecek raporların ana ilkeleri.
 • Komiserlerin süreç içi sorumlulukları, yetkileri, borçlu alacaklılar ve mahkeme karşısında durumları.

  • Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT ( Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi )
 • Dr.Tamer BOZKURT
 • Dr.Mehmet KODAKOĞLU
 • Dr.Mustafa DOĞAN ( Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi )
 • Av. Ömer GÖREN ( Bağımsız Denetçi )

Av.Ömer GÖREN

1948 Ankara doğumluyum. 1966 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi, 1970 yılında da AÜHF'den mezun oldum.

1971 yılında Avukatlık stajımı bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sınavına girerek, kazandım ve 1972 yılında Hesap Uzman Muavinliğine, 1975 yılında da yapılan yeterlik imtihanını kazanarak Hesap Uzmanlığına atandım.

1979 yılında istifaen Hesap Uzmanları kurulundan ayrılarak, Ankara Barosunda serbest Avukatlığa başladım. Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktayım.

1980,1981'li yıllarda Meban Menkul Değerler AŞ, Ankara Şb. koordinatör danışmanlığını, Borsaş Menkul Değerler A.Ş.nin de Genel Koordinatör danışmanlığını yaptım.

Başta Cumhuriyet, Milliyet gazeteleri ile Ekonomist, Ankara ve İstanbul Barosu Dergilerinde mesleki konularda yüzden fazla makale ve incelemem yayınlandı, bunları 1997 yılında (pencere) adlı bir kitapta topladım.

Özellikle 70'li yıllarda çok gündemde olan Holdingleşme, ve Dövize çevrilebilir Mevduat Hesapları konusundaki inceleme ve yayınlarım ilk ve kaynak olma özelliğini göstermektedir. (Türkiye İş B. Tarihi S: 483, Y.Doğan IMF kıskacında Türkiye gibi)

2006-2007 ders yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (Finansman Hukuku) (Avukatlık- Noterlik Hukuku) ve (2010-2011) ders yılında da (Adli Yazışma) Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisans üstü eğitim alan öğrencilere (Mali Suçlar) dersleri vermekteyim.

2008 yılında ders kitabı çerçevesinde (Finansman Hukuku) ve 2010 yılında da (Mukayeseli Avukatlık- Noterlik Hukuku) adlı kitaplarım yayınlandı, her ikisinin geliştirilmiş 2. baskıları ile (Mali Suçlar) kitabı da 2012 yılında yayına hazırlanmaktadır.