KİRA VE KAT MÜLKİYETİ HUKUKU 1. İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 1.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 17-18-19 KASIM tarihlerinde tamamlandı.

 

 

KONULAR :

 • 1.BÖLÜM (17 KASIM 2017)

  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Kira
  • Kira Sözleşmesinin Tanımı
  • Kira Türleri Ve Özellikleri
  • Genel Hükümler Ve Uygulama Alanları
  • Konut ve Çatılı İşyeri Kirası
  • Ürün Kirası
  • Kira Sözleşmesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Ve Yetkili Mahkemeler
  • Üst Hakkı
  • Balkon,kapatma,demir parmaklık,güneş enerji sistemi,tabela,klimaanten takılması
  • Ortak yerlerin kiralanması

2.BÖLÜM (18 KASIM 2017)

  • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
  • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
  • Kat Mülkiyetli Ana taşınmazın Yönetimi
  • Kat Mülkiyeti Yasası'nın Uygulanmasından kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
  • Uygulamada Sıkça Dava Konusu Edilen Uyuşmazlıklar.

  3.BÖLÜM (19 KASIM 2017)

  • Bir Siteden konut ya da işyeri satın alınırken dikkat edilecek hususlar
  • Yasa Ve Yargıtay Uygulamalarına Göre Toplu Yapı Kavramı Toplu Yapılarda Uygulanacak Mevzuat Mevzuat Hükümleri ve Görevli Mahkeme
  • Toplu yapılarda ortak alanlar ve sosyal tesisler mülkiyetinden ve işletmesinden kaynaklanan sorunlar
  • Yönetim planı ( hazırlanması, içeriği, değiştirilmesi, iptali)
  • Kooperatif –kat mülkiyeti hukuku ilişkisi
  • KMK’a göre icra takibi ve alacak davası açarken dikkat edilecek hususlar
  • KMK kapsamında kiracının hak ve yükümlülükleri
  • KMK, kanununda sayı ve arsa oranları


 • A.Mahir Ersin GERMEÇ – Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Önceki Başkanı
 • Av.Mustafa ÖZDOĞAN - İstanbul Barosu
 • Av.M.Şeref KISACIK - İstanbul Barosu