KAMU İHALE HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 21.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 19-20 Kasım / 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 17-18 Aralık / 24-25 Aralık 2011 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 4-5 Şubat / 11-12 Şubat 2012 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 3-4 Mart / 10-11 Mart 2012 tarihlerinde tamamlandı.
5.Program 28-29 Nisan / 05-06 Mayıs 2012 tarihlerinde tamamlandı.
6.Program 26-27 Mayıs / 02-03 Haziran 2012 tarihlerinde tamamlandı.
7.Program 17-18-24-25  Kasım  2012 tarihlerinde tamamlandı.
8.Program 15-16-22-23 Aralık 2012 tarihlerinde tamamlandı.
9.Program 19-20 Ocak / 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde tamamlandı.
10.Program 16-17 Mart / 23-24 Mart 2013 tarihlerinde tamamlandı.
11.Program 1-2 Haziran / 8-9 Haziran 2013 tarihlerinde tamamlandı.
12.Program 09-10 Kasım / 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde tamamlandı.
13.Program 21-22 Aralık / 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde tamamlandı.
14.Program 12-13 Nisan / 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde tamamlandı.
15.Program 22-23 Kasım / 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde tamamlandı.
16.Program 11-12 / 18-19 NİSAN 2015 tarihlerinde tamamlandı.
17.Program 03-04 / 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde tamamlandı.
18.Program 23-24 Nisan / 30 Nisan - 01 Mayıs 2016 tarihlerinde tamamlandı.
19.Program 29-30 EKİM / 05-06 KASIM 2016 tarihlerinde tamamlandı.
20.Program 22-23 / 29-30 NİSAN 2017 tarihlerinde tamamlandı.
21.Program 6-7 / 13-14 OCAK 2018 tarihlerinde tamamlandı.

 

KONULAR :

 

6-7 / 13-14 OCAK 2018

6-7 OCAK 2018

 • Kamu İhale Hukukuna Giriş
 • Kamu İhale Hukuku Mevzuatı
 • Kamu İhale Sözleşmeleri
 • Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanması
 • 4734 Sayılı Kanunun Genel Düzenlemeleri
 • 4734 Sayılı Kanunun Uygulama Kuralları
 • 4734 Sayılı Kanunda Düzenlenen Alım Yöntemleri
 • İhalelere Yönelik Başvurular ve İhale İşlemlerinin İdari Yargıda Dava Edilmesi

13-14 OCAK 2018

 • TCK Md.235 (İhaleye Fesat Karıştırma Suçu)
 • TCK Md.236 (Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları)
 • Kamu İhale Hukukunda İdari Uyuşmazlıklar
 • Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde İdari ve Cezai Yaptırımlar 1
 • İhalelere Yönelik Başvurular ve İhale İşlemlerinin İdari Yargıda Dava Edilmesi 2
 • Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde İdari ve Cezai Yaptırımlar 2
 • Mal ve Hizmet Alımı, Yapım İşleri İhaleleri Mevzuatı 1
 • Mal ve Hizmet Alımı, Yapım İşleri İhaleleri Mevzuatı 2

• Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR

• Murat ARAPGİRLİ

• Celal ŞAHBUDAK ( KİK Uzmanı )

• Av. Volkan SIRABAŞI

AVUKAT VOLKAN SIRABAŞI

1976 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında derece ile mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, sırayla Cumhuriyet Savcılığı ve T.C. Kamu İhale Kurumu’nda yaklaşık 9 yıl Kamu İhale Uzmanı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İhale Hukuku dersleri ve seminerleri vermektedir.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış olup,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında “Kamu İhale Hukuku ve Sözleşmeleri” konusunda doktora eğitimine devam etmektedir.

     2004 yılında The University Of  Nottingham’da Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Avrupa Birliği Kamu Alımları Mevzuatı ile İngiltere Uygulamaları Eğitimi ile 2005 yılında Polonya Kamu Alımları Kurumu (Poland Public Procurement Office)’ nda “Türkiye’deki Kamu Alımları ve İhale Sisteminin Güçlendirilmesi” amaçlı toplantı ve çalışma eğitimine katılmıştır.

     Kamu ihale mevzuatı alanında yayınlanmış uygulamaya ve sektöre yönelik 2 adet kitabı ile çok sayıda akademik makalesi bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası konferans ile çalıştay’da tebliğ sunumları yapmıştır.

     Yapmış olduğu görevler nedeniyle çok sayıda teşekkür ve takdir plaketi ile belgesi bulunmaktadır. Kamu ihale hukuku, imtiyaz sözleşmeleri ve ihale modelleri alanında konuşmacı olarak televizyon programlarına katılmaktadır.

     İhale hukuku alanında yaklaşık 7.000 kamu görevlisine, yine tüm Türkiye çapında 2.000 avukata eğitim, seminer ve/veya konferans vermiş olup, halen Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır.