İDARİ YARGILAMA HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 2.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 21-22 / 28-29 KASIM 2015 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 18-19 / 25-26 ŞUBAT 2017 tarihlerinde tamamlandı.

21-22/28-29 KASIM 2015

KONULAR :

 1. I – İdari Yargı Düzeni, Tarihçesi, Yargı Yerleri Ve Yargılama Hukuku
 2. II – İdari Dava Türleri
  1. A) İdari Uyuşmazlık Tanımı ve Kaynağı
   1. 1) İdari İşlem
   2. 2) İdari Eylem
   3. 3) İdari Sözleşme
  2. B) İptal ve Tam Yargı Davaları ve Koşulları
  3. C) İdari İşlemin Unsurları ve Hukuka Aykırı Kılan Nedenler
  4. D) İdarenin Tazminat Sorumluluğu ve Dayanakları
 3. III – İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
 4. IV – İdari Davanın Açılması, Dosyanın Tekemmülü ve Karara Bağlanması
  1. A) Dilekçeye İlişkin Usul Kuralları
  2. B) Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yeri
  3. C) Genel ve Özel İdari Dava Açma Süreleri, Hesaplanması
  4. D) Dilekçenin Verileceği Yerler ve Davanın Açılmış Sayılması
  5. E) Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve Sonuçları
  6. F) Yürütmenin Durdurulması
  7. G) Dilekçelerin Tebligata Çıkarılması, Duruşma
  8. H) Tarafların Kişilik ve Niteliklerinde Dava Devam Ederken Değişiklik ve Sonuçları
  9. I) Re’sen İnceleme Yetkisi, İvedi Yargılama Usulleri ve Dava Hakkında Karar
  10. J) Kararda Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi ve Açıklama
 5. V – Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun İdari Davada Uygulanması
 6. VI – İdari Yargı Kararının Sonuçları ve Sorunlar
 7. VII – Kanun Yolları ve Yargılama Kuralları
  1. A) Yürürlükte Olan Sisteme Göre Kanun Yolları
   1. 1) İtiraz
   2. 2) Temyiz
   3. 3) Kararın Düzeltilmesi
   4. 4) Yargılamanın Yenilenmesi
   5. 5) Kanun Yararına Temyiz
  2. B) Yürürlüğe Girmesi Beklenilen Sisteme Göre Kanun Yolları
   1. 1) İstinaf
   2. 2) Temyiz
   3. 3) Yargılamanın Yenilenmesi
   4. 4) Kanun Yararına Temyiz
• Şevket APALAK (Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi)
• Selman AYDIN Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi Üyesi
• Turgut CANDAN (Emekli Danıştay Başsavcısı)
Turgut CANDAN