Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

 • Tamamlanan Programlar
 • 1.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 18-19 Ocak / 25-26 Ocak 2014 tarihlerinde tamamlandı.

*** KONULAR ***
 
 • Dış ticaret işlemleri açısından deniz, hava ve kara gümrüklerinde iş akışı ve işlem süreci
 • Serbest bölgeler mevzuatı ve uygulama esasları
 • Dış ticaretten alınan gümrük vergisi, KDV ve diğer mali yükümlülüklerin nitelikleri, Türk Vergi Sistemi içindeki konumu ve tâbi olduğu hukuki rejim
 • Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve
  Teknik Düzenlemeler
 • Gümrük vergisinde matrah tespiti ve yükümlendirme
 • Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
  ve Danıştay Uygulaması
 • Dahilde işleme, hariçte işleme, ihracat mevzuatı ve uygulama esasları
 • Gümrük Kaçakçılığı ve Yargıtay Uygulaması
 • İhracatçı Birlikleri
 • KDV istisnası, tecil, terkin ve iade süreci
 • İthalat mevzuatı ve uygulama esasları
 • İthalde alınan KDV’de matrah
  tespiti ve yükümlendirme

 • -          Av. Dr. Serkan AĞAR

  -          Şentürk ÇILDIR - Yargıtay 7. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi

  -          Müge SELÇUK - Ekonomi Bak. İhracat Gen. Müd. - Hukuk Müşaviri

  -          Gamze BURHAN - Ekonomi Bak. İhracat Gen. Müd. - İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı

  -          Mehmet Özdemir - Ekonomi Bak. İthalat Gen. Müd. - Dış Ticaret Uzmanı

  -          Murat H. ÖZTÜRK - Ekonomi Bak. Ürün Güvenliği Ve Denetimi Gen. Müd. - Dış Ticaret Uzmanı

  -          Murat Can KILIÇ - Ekonomi Bak. Ürün Güvenliği Ve Denetimi Gen. Müd. - Dış Ticaret Uzman Yrd.

  -          Muhammet AYHAN - Ekonomi Bak. Ürün Güvenliği Ve Denetimi Gen. Müd. - Dış Ticaret Uzman Yrd.

  -          Şerife ÇİÇEKLİER - Ekonomi Bak. Serbest Bölgeler, Y. Dışı Yatırım ve Hiz. Gen. Md. - Dış Ticaret Uzmanı

  -           Nuri Elibol - Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, YMM

  -           Taner Akgül - Vergi Başmüfettişi

  -           Yard. Doç. Dr. İ. Hakan Furtun - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  -           Cahit Gökçelik - Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, YMM

  AV. DR. SERKAN AĞAR

  KİŞİSEL BİLGİLER

   

  Adres

  Strazburg Cad. No: 5/15 Sıhhiye/Ankara

  Tel / Faks

  (0 312) 230 12 42 / (0 312) 229 93 53

  GSM

  0 532 262 63 70

  E-mail

  serkanagar@gmail.com

  Kişisel web adresi

  www.serkanagar.av.tr

  Medeni Hali

  Evli, 1 çocuk babası.

  Doğum tarihi

  29/07/1980

  Doğum yeri

  Ankara

  EĞİTİM

   

  Doktora  

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (İdare ve Vergi Hukuku), Mezuniyet Yılı: 2010

  Yüksek lisans    

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (İdare ve Vergi Hukuku), Mezuniyet Yılı: 2005

  Lisans 

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mezuniyet Yılı: 2002

  Lise

  Ayrancı Y.D.A.L. (Süper) Lisesi, Mezuniyet Yılı: 1998

   

   

  DENEYİM

   

  Ekim 2002-Eylül 2003 Avukatlık Stajı
  Kasım 2003-Halen AĞAR Hukuk Bürosu’nda Kurucu Ortak

  YABANCI DİL BİLGİSİ

   

  İngilizce, iyi derecede, Avrupa Dil Portfolyosu, 2003.

  UZMANLIK ALANLARI

   

  İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku.

   

   

   

  KİTAPLAR

   

  Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2009.

  Karşılıksız Çek Suçu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2010.

  Transfer Fiyatlandırması – Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2011.

  Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu, Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Yayını, Ankara, Şubat, 2011.    

  Avukatlar İçin 6111 Sayılı Yasaya Göre Matrah ve Vergi Artırımı Kılavuzu, Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Yayını, Ankara, Mart, 2011.   

   

  MAKALELER

   

  Yargılama Giderlerinden Vekalet Ücretine KDV Uygulanması Meselesi Üzerine Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 52, 2004, s. 279-288.

  İdari İşlem Kuramı Perspektifinden Verginin Tarhı, http://www.idare.gen.tr/tarh.htm, 2005.

  Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Suçları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 58, 2005, s. 273-301.

  Adil Yargılanma Hakkı Perspektifinden 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasası, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 59, 2005, s. 327-358.

  Vergi Davalarının Hukuki Niteliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 62, 2006, s. 262-297.

  Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamasında Aidat Borcuna Eklenecek Gecikme Tazminatından Kimin, Hangi Tarihten İtibaren Sorumlu Olacağı Meselesi, Yaklaşım Dergisi, S. 168, Aralık, 2006.

  Türk Spor İdaresinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yeri ve İşlevi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 63, 2006, s. 271-320.

  Kamu Kurumları (Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları) Teorisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 65, 2006, s. 277-310.

  Vergi Yargısında Davaya Konu İcrai İşlem-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 67, 2006, s. 285-316.

  Vergi Yargısında Davaya Konu İcrai İşlem-II, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 68, 2007, s. 360-392.

  Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Mütalaa Şartı, Yaklaşım Dergisi, S. 171, Mart, 2007.

  Geçmişten Bugüne Mali İdare, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 73, 2007, s. 372-432.

  Avukatın Dosya İncelemesine Getirilen İdari Sınırlamanın Kanuna Aykırılığı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 75, 2008, s. 385-393.

  Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Çerçevesinde Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Mali Pusula, Y. 4, S. 37, Ocak, 2008.

  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde Kamu Bankaları Damga Vergisinden Sorumlu Değildir “Bir Yargı Kararı Kritiği”, Yaklaşım Dergisi, S. 181, Ocak, 2008.

  Gayrimenkuller Hakkındaki İhtiyati Haciz Kararlarının İhtiyati Tedbir Gibi Uygulanmasının Kanuna Aykırılığı Meselesi, Mali Pusula, Y. 4, S. 42, Haziran, 2008.

  İdari Makamlara Başvurulduğunda Yanıt İçin Ne Kadar Beklenecek?, Yaklaşım Dergisi, S. 187, Temmuz, 2008.

  Uluslararası Hukuk Boyutuyla Petrol-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 77, 2008, s. 131-166.

  Uluslararası Hukuk Boyutuyla Petrol-II, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 78, 2008, s. 77-104.

  Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannameleri Bu Yıl İlgili Belediyeye Değil, Kurumlar Vergisi Yönünden Bağlı Bulunulan Vergi Dairesine Verilecek!, Yaklaşım Dergisi, S. 194, Şubat 2009.  

  Disiplin Hukuku Yönünden Avukatın Özel Yaşamı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 80, 2009, s. 380-387.

  Öğrenciye Şirketçe Okul Bitiminde Şirkette Çalışması Şartıyla Ödenen Burs Bedelleri Kurum Kazancından İndirilebilir mi?, Yaklaşım Dergisi, S. 197, Mayıs, 2009.

  Vergi Davalarında Yasal Vekalet Ücretinin Maktu Olması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 84, 2009, 308-318.

  Belediyelerin Taşınmaz Kiralamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda 6570 Sayılı Kanun Değil, 2886 Sayılı Kanun Uygulanmalıdır! -Bir Yargı Kararı Kritiği-, Yaklaşım Dergisi, S. 199, Temmuz, 2009.

  Vergi Hukukunda Beyan Sisteminin Etkinliği, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, C. II, Ankara, Aralık, 2009, s. 1223-1262.

  Dava Vekaletinin “İlla” Noterden Düzenlenmesi Şart mı?, Ankara Barosu Dergisi, 2010/2, s. 211-225.

  Yasal Vekalet Ücretinin Hukuki Niteliği ve KDV Karşısındaki Durumu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 88, 2010, s. 389-420.

  Limited Şirket Ortağının Kamu Alacağından Sorumluluğuna Dair Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması (Türk Vergi Hukukundan Yeni Bir Gerçek Geriye Yürüme Örneği), Yaklaşım Dergisi, S. 216, Aralık, 2010.

  Transfer Fiyatlandırmasında Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında “İlişkili Kişi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 94, 2011, s. 188-234.

  Karşılıksız Çek Düzenlemek Suç Olmaktan Çıkarılıyor,
  http://www.yaklasim.com/basindamevzuat/kanunlar/005/KARS%C4%B0L%C4%B0KS%C4%B0ZCEK.htm,Kasım, 2011.

  Vergi Mahremiyeti VS. Bilgi Edinme Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, Y. 70, S. 2012/2, s. 361-392

  TEBLİĞLER

   

  Torba Yasa Mali Yönden Hangi İmkanları Getiriyor?, Panel, Ankara Barosu, 24 Şubat 2011.

  Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu, Ankara Barosu, 2011.

  Avukatlar İçin 6111 Sayılı Yasaya Göre Matrah ve Vergi Artırımı Kılavuzu, Ankara Barosu, Mart 2011.

  Kayıtdışı Ekonomi, İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği – Ankara Barosu Ortak Etkinliği, Panel, Ankara, 14 Mayıs 2011.

  Vergi Mahremiyeti VS. Bilgi Edinme Hakkı, Hak Arama Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 12 Ocak 2012. 

  Avukatlar İçin yıllık Gelir Vergisi Düzenleme Kılavuzu, Ankara Barosu, 2012.

  Vergi Davalarında Vekalet Ücreti Meselesi Üzerine Düşünceler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. Yılında İdari Yargı, Ankara Barosu-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ortak Etkinliği, Ankara, 09 Mart 2012.

  Tüm Yönleriyle KDV Tevkifatı, Ankara Barosu, 2012.

  İdari Yargı Sempozyumu, Ankara Barosu - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09 Mart 2012.

   

  GÖREVLER

   

  Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyeliği, 2004-2006.

  Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanlığı, 2010-2012.

  Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Üyeliği, 2010-2011.

  Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2004-Halen.

  Ankara Barosu Dergisi Danışmanlığı, 2011-Halen.

  Türkiye Barolar Birliği Dergisi Hakemliği, 2010-Halen.

  Ankara Barosu Dergisi Hakemliği, 2011-Halen.

  EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

   

  Eğitmen, Vergi Hukukunda Delil ve İspat, Ankara Barosu Sertifika Programı, 24-27 Mayıs 2004.

  Eğitmen, Ankara Barosu Şirketler Hukuku Sertifika Programı, 02 Mayıs-29 Haziran 2011. 

  Eğitmen, Ankara Barosu Şirketler Hukuku Sertifika Programı, 05 Mart-30 Nisan-2012. 

  Eğitmen, Eskişehir Barosu Vergi Hukuku Sertifika Programı, 03-10-24 Mart 2012.

  Eğitmen, Ankara Barosu Vergi Hukuku Sertifika Programı, Mart 2013.