FİNANSMAN HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 4.Program
 • Eğitmenler
 • Moderatör
1.Program 21-22 Ocak / 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 16-17 / 23-24 Mart 2013 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 28 Şubat - 01 Mart / 07-08 Mart 2015 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 07-08 / 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde tamamlandı.

07-08 / 14-15 KASIM 2015 - ( İSTANBUL )

KONULAR :

1.Bölüm (07-08 Kasım 2015)

 • Finansman Hukuku ve Ticaret Hukuku Genel Kavram-Tanımlamalar, İç İçe Geçiş Özellikleri ve Bunun Güncelleştirilmesi
 • Finansman Hukukunun Temel Kavramları, Bankalar Finansman Şirketleri Faktöring ve Finansal Kiralama İşlemleri
 • Anonim Şirketlerin Taraf Olduğu Yeniden Yapılanma İşlemleri(Birleşme/Bölünme/Tür Değiştirme)
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yapısı
 • Anonim Şirketler Hukukunda Pay Sahiplerinin ve Yöneticilerin Şirkete Borçlanma Yasağı
 • Şirketler Topluluğu Hukuku
 • Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)
 • Anonim Şirketlerde Paylar Üzerinde Ön Alım, Geri Alım ve Benzeri Haklar

2.Bölüm (14-15 Kasım 2015)

 • Başta “Halka Açılma” Olmak Üzere Sermaye Piyasası Hukukunun Münferit Konuları ve Sorunları
 • Anonim Şirketten Pay Sahiplerinin Çıkması ve Çıkarılması
 • Anonim Şirketin Haklı Sebeplerde Feshi
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Özellikle Alacaklılara Doğrudan Doğruya Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumluluğu
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Doğan Sorumluluğu

• Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

• Harun KESKİN

• Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN

• Av. Ömer GÖREN

• Serdar HIZIR

• Tamer BOZKURT

Av.Ömer GÖREN

1948 Ankara doğumluyum. 1966 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi, 1970 yılında da AÜHF'den mezun oldum.

1971 yılında Avukatlık stajımı bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sınavına girerek, kazandım ve 1972 yılında Hesap Uzman Muavinliğine, 1975 yılında da yapılan yeterlik imtihanını kazanarak Hesap Uzmanlığına atandım.

1979 yılında istifaen Hesap Uzmanları kurulundan ayrılarak, Ankara Barosunda serbest Avukatlığa başladım.

1980,1981'li yıllarda Meban Menkul Değerler AŞ, Ankara Şb. koordinatör danışmanlığını, Borsaş Menkul Değerler A.Ş.nin de Genel Koordinatör danışmanlığını yaptım.

Başta Cumhuriyet, Milliyet gazeteleri ile Ekonomist, Ankara ve İstanbul Barosu Dergilerinde mesleki konularda yüzden fazla makale ve incelemem yayınlandı, bunları 1997 yılında (pencere) adlı bir kitapta topladım.

Özellikle 70'li yıllarda çok gündemde olan Holdingleşme, ve Dövize çevrilebilir Mevduat Hesapları konusundaki inceleme ve yayınlarım ilk ve kaynak olma özelliğini göstermektedir. (Türkiye İş B. Tarihi S: 483, Y.Doğan IMF kıskacında Türkiye gibi)

2006-2007 ders yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (Finansman Hukuku) (Avukatlık- Noterlik Hukuku) ve (2010-2011) ders yılında da (Adli Yazışma) Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisans üstü eğitim alan öğrencilere (Mali Suçlar) dersleri vermekteyim.

2008 yılında ders kitabı çerçevesinde (Finansman Hukuku) ve 2010 yılında da (Mukayeseli Avukatlık- Noterlik Hukuku) adlı kitaplarım yayınlandı, her ikisinin geliştirilmiş 2. baskıları ile (Mali Suçlar) kitabı da 2012 yılında yayına hazırlanmaktadır.