FİKRİ HAKLAR HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 2.Program
 • Eğitmenler
 • Moderatör
1.Program Tamamlandı.
2.Program 01-02/08-09/15-16 EKİM 2016 tarihlerinde tamamlandı.

01-02//08-09//15-16 EKİM 2016

Konular:

1.Bölüm (01-02 Ekim 2016)

 • Fikri ve Sınai Haklar, Tanımlar ve Örnekler
 • Sınai Mülkiyet Sistemi ve Altyapısı
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar - Türk Patent Enstitüsü (TPE) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), EPO (Avrupa Patent Ofisi), EUIPO/OHIM (İç Pazarda Uyum Ofisi)
 • Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Haksız Rekabetten Kaynaklanan Davalar, Tazminat Hesaplanması, FSEK. ve Sınai Haklarla İlgili KHK.’lar ile TTK. arasındaki ilişkiler.
 • Eser; İlim ve Edebiyat Eserleri, Musiki Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Sinema Eserleri, İşlemeler;
 • 5846 SY.’nın Koruma Sistemi; Eser Bağlamında Koruma ve Haksız Rekabet İkilemi;
 • Eser Sahipliği; Yayımcının Eserden Kaynaklanan Hakları Kullanımı; Sınırları;
 • Eserlerin kayıt ve Tescili; Hukuki Niteliği; Sonuçları;
 • Eserin alenileşmesi ve umuma arzı;
 • Bir önceki derse devam ve FSEK. davalarında Bilirkişilik
 • Eserden Kaynaklanan Haklar:
 • Manevi Haklar; Eserin Kamuya Sunulması Hakkı, Eser Sahibinin İsminin Belirtilmesi Hakkı, Eser Bütünlüğünün Korunması Hakkı;
 • Mali Haklar; İşleme Hakkı, Çoğaltma Hakkı, Yayma Hakkı, Temsil Hakkı, Kamuya İletim Hakkı.
 • Eserden Kaynaklanan Haklarla İlgili Hukuki Tasarruflar ve Yasal İlkeler.
 • Bağlantılı Haklar; Komşu Haklar ve Film Yapımcılarının Hakları;
 • Komşu Haklar; İcracı Sanatçı Hakları, Fonogram Yapımcıları Hakları, Radyo-TV Yayıncıları Hakları;
 • Eserden Kaynaklanan Hakların İhlali ve Hukuk Davaları;
 • Tecavüzün Ref’i, Men’i, 5846 Sayılı Yasanın 68. Maddesine Dayalı Ref Tazminatı ve Tazminat Davaları.
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Davalarında Bilirkişilikle İlgili Usul

 • 2.Bölüm (08-09 Ekim 2016)

 • Markalar; Tanım, Marka Tescili ve Tescilsiz Markalar, Marka Olabilecek İşaretler, Güçlü ve Zayıf Markalar, Ayırt Edici Nitelik ve Ayırt Edici Nitelik Kazanma.
 • Marka Tescili Engelleri; Mutlak ve Nisbi Tescil Engelleri; Gerçek Hak Sahipliği; Koşulları;
 • Markalardan Kaynaklanan Haklar, Marka İhlali ve Tazminat Davaları
 • Markalarla İlgili TPE.,YİDK. Kararlarının iptali davaları,
 • Tescilli Markaların iptali ve Hükümsüzlüğü Davaları;
 • Tescilli Markaların Hükümsüzlüğü ve İhlal Davalarında İhtiyati Tedbirler.
 • Marka İhlali, Tazminat ve Hükümsüzlük Davalarında Bilirkişilik
 • FSEK., Marka ve Haksız Rekabet Davalarında Cezai Soruşturma ve Kovuşturma:
 • FSEK.’de manevi, mali, bağlantılı haklara tecavüz ve bandrol suçları;
 • Markaya Tecavüz Suçları;
 • Haksız Rekabete İlişkin Suçlar
 • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Suçlarda Bilirkişilik
 • Internet Alan Adları ve ICAN Uyuşmazlık Çözümleri
 • tr uzantılı alan adları uyuşmazlık çözüm yolları

 • 3. Bölüm (15-16 Ekim 2016)

 • Patent / Faydalı Model Tescil İşlemleri,
 • Patent İhlali ve Hükümsüzlük Davalarına Yönelik Sürecin Patent Uzmanı
 • Patent İhlali ve Hükümsüzlük Davalarına Yönelik Sürecin Bilirkişi Perspektifinden Değerlendirilmesi / Rapor Analizi
 • Patent ve FM Davaları, Dava Türleri, Yargılama Usulü
 • Patent ve FM Hükümsüzlüğü ile ihlal Davaları;
 • Patent ve FMB.’nin Hükümsüzlüğü ile ihlal Davalarına İlişkin Bilirkişi Raporları
 • Endüstriyel Tasarımlar; Tanım, Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar;
 • Endüstriyel Tasarımların Tescili; Ulusal Başvuru / Uluslararası Başvuru (Lahey Anlaşması) ve Başvuru Süreçleri;
 • 554 Sayılı KHK. Bağlamında Görünürlük; Koruma Koşulları;
 • Tasarım Örnekleri;
 • Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Testi;
 • Endüstriyel Tasarımların Koruma Kapsamları; Görsel Anlatımlar ve Tarifname;
 • Rüçhan Hakları;
 • Endüstriyel Tasarımların Tescilini Takip Eden İşlemler; Yenileme, Koruma Süresi, Tasarım ve Haksız Rekabet İkilemi;
 • TPE YİDK Kararının İptali Davaları; Başvurunun Kabulü, Tescil, Yayın, Yayına İtiraz, YİDK Kararına Yönelik Dava, Süresi.
 • Tasarım Davalarında Bilirkişi Perspektifi ve Bilirkişi Raporları
 •    1.Patent, Marka, Tasarım ve Telif Hakları İhlallerinde Bilirkişi İncelemesi:
 •    2.Kurgu Dava Davanın Takdimi;
 • Bilirkişinin Görevinin Sınırlandırılması ve Teknik Sorular Paneli
 • İddia ve Savunmanın Takdimi;
 • Bilirkişi Görüşleri;
 • Grup Değerlendirme Arası;
 • Bilirkişilere Sorular;
 • Grup Görüşmeleri;
 • Karar ve Değerlendirmeler.

Nevhan AKYILDIZ Avukat, İzmir Barosu, Emekli Fikri Sinai Haklar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı
Türkay ALICA Avukat, Ankara Barosu, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi
Serdar ARIKAN Avukat, Ankara Barosu, Ankara Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi
Uğur ÇOLAK İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Abdullah EGELİ Avukat, Ankara Barosu
İlhami GÜNEŞ İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
Erdoğan KARAAHMET TPE Kurucu Başkan Yardımcısı, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkan Yardımcısı, Patent ve Marka Vekili, Avrupa Patent Vekili
Muazzez KORKMAZ TPE  Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Uzmanı
Dr. Ali Rıza KÖKER TPE. Patent Dairesi Patent Uzmanı
Fethi MERDİVAN Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
Uğur G. YALÇINER TPE Kurucu Başkanı, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkanı, Patent ve Marka Vekili

*İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Av.Serdar Arıkan

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı

:

Serdar ARIKAN

Doğum Tarihi ve Yeri

:

Kadirli – 28.9.1957

Görevi

:

Avukat, Ankara Barosu - Emekli Hakim 

Telefon ve e-mail Adresi

:

0530 655 77 52 – sarikan@arikanarikan.com

Kamusal Görevleri

:

1-Taşova Hakimi 1982 -1983

2-Boğazlıyan Hakimi 1983 -1986

3-Hınıs Hakimi 1986-1991

4-Emirdağ Hakimi 1991-1992

5-Yargıtay Tetkik Hakimi 1992 - 1997

7-Ankara 31. Asliye Hukuk Hakimi 1997 -2002

8-Ankara FSHHM. Başkanı 2003 – 2004

10-Ankara FSHHM. Hakimi 2004 -2008

11-Emekli Tarihi 23.9.2008

12-Avukat 2008 ve devamı.

İngilizce Dil Bilgisi

:

Çok İyi, 1991 tarihli KPDS Sınavlarında 81

Yayımları

:

1-Orman Hukuku, Mer’alar ve Yaylalar

2-İnsan Haklarıyla İlgili İUluslararası Sözleşmelerin Türk İç Hukukundaki Yeri

3-Patent ve Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü, Sona Ermesi

4-Endüstriyel Tasarımlar ve İhtiyati Tedbirler

5-Tescilsiz Markalar ve Uygulama Sorunları

6-FSEK Bağlamında Bilgisayar Programlarının Korunması

7-İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki son Gelişmeler

8-Orman Kadastrosuna İtiraz Davaları

9-Fikri Hakların Etkin Korunması Alanındaki Mevcut Eksiklikler ve Çözüm Önerileri; Türkiye’deki Durum

10-Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri

11-Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında bir dizi konferans ve sunumlar.

Kariyeri

:

1-A.Ü. Hukuk Fakültesi 1975 -1979

2-Exeter/İngiltere’de dil eğitimi 1981 - 1982

3-İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki Son Gelişmelerle ilgili olarak İngiltere’de eğitim. 1990 - 1991

4-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı 1997 - 1998

5-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında aşağıda belirtilen ülke ve eğitim/öğretim merkezlerinde meslek içi eğitim alınmıştır.

a-Quenn Mary Intellectual Property Research Institute, University of London –London (16.10.2002-1.11.2002, 24.3.2003-17.4.2003)

b-Post-Graduate Programme Intellectual Property, Eidgenössische Technische Zürich-Zürich. (4-29.11.2002, 6-17.1.2003, 21.4.2003-16.5.2003 ve 16-26.6.2003)

c-Magister Lucentinus, University of Alicante –Alicante. (18.1.2003-10.2.2003, 19.5.2003-30.5.2003)

d-Politecnico di Milano, University of Milano – Milan. 1.3.2003-15.3.2003, 1.6.2003-8.6.2003)

6-Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamaları Bağlamında Çalışma Ziyareti Yapılan Yerler:

a-Avrupa Patent Ofisi – Münih/F.Almanya

b-Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu, Bern/İsviçre

c-OHIM, Alicante/İspanya

d-Federal Patent Mahkemesi, Münih/F.Almanya

e-Gümrük Araştırma Merkezi, Münih

f-ABD, Patent ve Marka Ofisi, Vaşington/ABD

g-İsveç Patent Ofisi, Stolkhom-İsveç

h-Çek Cumhuriyeti Ceely Vakfı – Prag/Ç.Cumhuriyeti

7-Fikri Mülkiyet, İnsan Hakları, Sınai Haklar, Veri Korumaları, Kişisel Veri Korumaları ve Liberal Devrimin Çin Üzerindeki Etkileri konularında değişik tarihlerde konferans, inceleme ve sunum yapma amaçlı iştirak edilen ve İngiltere, Almanya, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’i kapsayan çok sayıda çalışma ziyaretleri.