FİKRİ HAKLAR HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 8.Program
 • Eğitmenler
 • Moderatör
1. Program 01-02 Aralık / 08-09 Aralık 2012 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 16-17 Şubat / 23-24 Şubat 2013 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 11-12 Mayıs / 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 07-08 Aralık / 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde tamamlandı.
5.Program 07-08 Aralık / 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde tamamlandı.
6.Program 19-20 / 26-27 ARALIK 2015 tarihlerinde tamamlandı.
7.Program 09-10 / 16-17 NİSAN 2016 tarihlerinde tamamlandı.
8.Program 19-20 / 26-27 KASIM 2016 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı.

18-19//25-26 MART 2017 ANKARA

Konular:
1.BÖLÜM(18-19 MART 2017)

 • Fikri ve Sınai Haklar, Tanımlar ve Örnekler
 • Sınai Mülkiyet Sistemi ve Altyapısı (6769 Sayılı SMK)
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar - Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), EPO (Avrupa Patent Ofisi), EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi - Önceki OHIM)
 • Uluslararası Anlaşmalar (Paris, TRIPS, WIPO, Madrid, PCT, EPC)
 • Internet Alan Adları ve WIPO Uyuşmazlık Çözümleri
 • Türkiye Özelinde Internet Alan Adı Uyuşmazlıkları ve Yargı Uygulamaları
 • Tasarımlar; Tanım, Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar;
 • Tasarımların Tescili; Ulusal Başvuru / Uluslararası Başvuru (Lahey Anlaşması) ve Başvuru Süreçleri;
 • 554 Sayılı KHK. Bağlamında Görünürlük; Koruma Koşulları; 
 • Tasarım Örnekleri;
 • Tasarımların Tescil Başvurusu, Koşulları ve Süreci;
 • İncelemesiz Sistem ; Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Testi;
 • Tasarımların Koruma Kapsamları; Görsel Anlatımlar ve Tarifname;
 • Uluslararası Uygulamalar Açısından Tasarımların Görsel Anlatımlarının Hazırlanması, Yorumu ve Koruma Kapsamının Belirlenmesi
 • Rüçhan Hakları  ve Hoşgörü Süreleri;
 • Tescilsiz Tasarımlar
 • Koruma Süreleri, Yenileme, Tasarım ile Telif ve Haksız Rekabet Üçlemi;
 • Türk Patent YİD Dairesi Kararının İptali Davaları; Başvurunun Kabulü, Tescil, Yayın, Yayına İtiraz, YİD Dairesi Kararına Yönelik Dava ve Süresi;
 • Eser, Eser sahipliği, Eser Çeşitleri;
 • Eserin alenileşmesi ve umuma arzı;
 • Eserlerin Tescili, Koruma Koşulları ve Süreleri;
 • Eserden Kaynaklanan Haklar: Manevi ve Mali Haklar;
 • Eserlerle İlgili Sözleşme ve Tasarruflar;
 • Bağlantılı Haklar,
 • Telif Haklarıyla İlgili Hukuk Davalarında Yargılama Usulü
 • Karineler
 • Tespit Davaları
 • Tecavüzün Ref'i ve Men'i Davaları
 • Ref Tazminatı Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ile Elde Edilen Kazancın Ödenmesi Talebi
 • Marka ve Tasarımla İlgili YİD Dairesi Kararının İptali ve Marka İptali Davaları ve Savunma Argümanları, Süreleri, Bilirkişi İncelemesi, Görevli ve Yetkili Mahkeme (556 KHK, TRIPS ve 6769 SMK)
 • Marka ve Tasarım Hükümsüzlüğü ile Tecavüz Davaları, Koşulları, Savunma Argümanları, Süreleri, Bilirkişi İncelmesi, Görevli ve Yetkili Mahkeme (556 KHK, TRIPS ve 6769 SMK)

2.BÖLÜM(25-26 MART 2017)

 • Markalar; Tanım, Marka Olabilecek İşaretler;
 • Tescilli ve Tescilsiz Markalar; 556 KHK./6769 SMK Koruma Sistemi; 6769 Sayılı Kanunun Yürülüğü
 • Soyut ve Somut Ayırt Edici Nitelik, Marakaların Sicilde Gösterilebilmesi, Renk Markaları, Harf Markaları, Üç boyutlu Markalar, Ses Markaları, Hareket Markaları, Tanınmışlık,
 • Marka Tescili Engelleri; Mutlak ve Nisbi Tescil Engelleri;
 • Eylemli Kullanım ve Telif/Sınai Haklara Dayalı Gerçek Hak Sahipliği; Koşulları;
 • Haksız Rekabet, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Gerçek Hak Sahipliği, Sessiz Kalmakla Hak Kaybı, Reklamlar / Haksız Rekabet
 • Telif Hakları ve Haksız Rekabet ile Telif ve Kişilik Haklarının Korunması İkilemleri
 • Patent / Faydalı Model Tescil İşlemleri,
 •  Patent İhlali ve Hükümsüzlük Davalarına Yönelik Sürecin Patent Uzmanı / Bilirkişi Perspektifinden Değerlendirilmesi
 • Patent ve FMB.'nin Hükümsüzlüğü ile ihlal Davaları;
 • Kurgu Davaların Takdimi;
 • Marka ve Tasarım Davası
 • Patent Davası
 • İddia ve Savunmanın Takdimi;
 • Bilirkişi Görüşleri;
 • Grup Değerlendirme Arası;
 • Bilirkişilere Sorular;
 • Karar ve Değerlendirmeler

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Yönünden


PROGRAMLARA KATILIM BEDELİ VE ŞARTLARI :

Avukat Stajyeri - Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 425 TL
Avukat (Baro'ya kaydı olanlar) : 800 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencileri) : 1000 TL

- Katılım ücretine eğitim programı, eğitim materyalleri ile eğitim süresince çay-kahve ikramları dahil,
ulaşım, öğle yemekleri ve konaklama hariçtir.

- Ödemeler Barokart veya Kredi kartı ile yapılmaktadır.

- Eğitimler Cuma- Cumartesi - Pazar Günleri 09.00 : 18.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

- Eğitim programı 50'şer dakikalık, toplamda 24 dersten oluşmaktadır.

- Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. (Bunun için 24 ders saatine katılmak zorunludur.)

- Kontenjan sınırlıdır. (Sınıf kontenjanı programa göre değişiklik gösterebilir.)

- Sınıflara katılımcıların dışında dinleyici kabul edilmemektedir.

- Ön kayıtlar sitemizdeki on-line butonu tuşlanarak tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.

- Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.

- Başvurularda kabul önceliği; Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir.
TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda
değerlendirilecektir.

- Avukat Stajyeri veya Hukuk Fakültesi öğrenci başvurularında ;
TBB Stajyer Avukat kimlik veya Okul Öğrenci kimlik fotokopisinin ekin.sahin@turavak.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

- Kayıt işlemleri bilgisayar programı tarafından, on-line başvuru önceliğine göre otomatik olarak yapılmaktadır.

- Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır.

* Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eğitimin Yapılacağı Yer:  İstanbul Barosu Kültür Merkezi İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak, No:2, 34430, Beyoğlu/İSTANBULİletişim

Ekin ŞAHİN - Eğitim Sorumlusu
(312) 292 59 00 - 99152
Oğuzlar Mah. Av. Özdemir ÖZOK Sokak (Eski 1366. Sk.) No: 3 Kat: 1 06520 - Balgat / ANKARA
ekin.sahin@turavak.org.tr
 • Türkay ALICA Avukat, Ankara Barosu, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi
 • Serdar ARIKAN Avukat, Ankara Barosu, Ankara Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi
 • Zeynep BAHADIR Avukat, Ankara Barosu
 • Uğur ÇOLAK İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
 • Abdullah EGELİ Avukat, Ankara Barosu
 • İlhami GÜNEŞ İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
 • Erdoğan KARAAHMET TPE Kurucu Başkan Yardımcısı, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkan Yardımcısı, Patent ve Marka Vekili, Avrupa Patent Vekili
 • Muazzez KORKMAZ TPE  Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Uzmanı
 • Dr. Ali Rıza KÖKER TPE. Patent Dairesi Patent Uzmanı
 • Irmak YALÇINER Grafik Tasarım Uzmanı, WIPO Tasarım Görsel Anlatım Rehberi Danışmanı, Patent ve Marka Vekili
 • Uğur G. YALÇINER TPE Kurucu Başkanı, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkanı, Patent ve Marka Vekili

*İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Av. Serdar ARIKAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı

:

Serdar ARIKAN

Doğum Tarihi ve Yeri

:

Kadirli – 28.9.1957

Görevi

:

Avukat, Ankara Barosu - Emekli Hakim 

Telefon ve e-mail Adresi

:

0530 655 77 52 – sarikan@arikanarikan.com

Kamusal Görevleri

:

1-Taşova Hakimi 1982 -1983

2-Boğazlıyan Hakimi 1983 -1986

3-Hınıs Hakimi 1986-1991

4-Emirdağ Hakimi 1991-1992

5-Yargıtay Tetkik Hakimi 1992 - 1997

7-Ankara 31. Asliye Hukuk Hakimi 1997 -2002

8-Ankara FSHHM. Başkanı 2003 – 2004

10-Ankara FSHHM. Hakimi 2004 -2008

11-Emekli Tarihi 23.9.2008

12-Avukat 2008 ve devamı.

İngilizce Dil Bilgisi

:

Çok İyi, 1991 tarihli KPDS Sınavlarında 81

Yayımları

:

1-Orman Hukuku, Mer’alar ve Yaylalar

2-İnsan Haklarıyla İlgili İUluslararası Sözleşmelerin Türk İç Hukukundaki Yeri

3-Patent ve Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü, Sona Ermesi

4-Endüstriyel Tasarımlar ve İhtiyati Tedbirler

5-Tescilsiz Markalar ve Uygulama Sorunları

6-FSEK Bağlamında Bilgisayar Programlarının Korunması

7-İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki son Gelişmeler

8-Orman Kadastrosuna İtiraz Davaları

9-Fikri Hakların Etkin Korunması Alanındaki Mevcut Eksiklikler ve Çözüm Önerileri; Türkiye’deki Durum

10-Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri

11-Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında bir dizi konferans ve sunumlar.

Kariyeri

:

1-A.Ü. Hukuk Fakültesi 1975 -1979

2-Exeter/İngiltere’de dil eğitimi 1981 - 1982

3-İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki Son Gelişmelerle ilgili olarak İngiltere’de eğitim. 1990 - 1991

4-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı 1997 - 1998

5-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında aşağıda belirtilen ülke ve eğitim/öğretim merkezlerinde meslek içi eğitim alınmıştır.

a-Quenn Mary Intellectual Property Research Institute, University of London –London (16.10.2002-1.11.2002, 24.3.2003-17.4.2003)

b-Post-Graduate Programme Intellectual Property, Eidgenössische Technische Zürich-Zürich. (4-29.11.2002, 6-17.1.2003, 21.4.2003-16.5.2003 ve 16-26.6.2003)

c-Magister Lucentinus, University of Alicante –Alicante. (18.1.2003-10.2.2003, 19.5.2003-30.5.2003)

d-Politecnico di Milano, University of Milano – Milan. 1.3.2003-15.3.2003, 1.6.2003-8.6.2003)

6-Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamaları Bağlamında Çalışma Ziyareti Yapılan Yerler:

a-Avrupa Patent Ofisi – Münih/F.Almanya

b-Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu, Bern/İsviçre

c-OHIM, Alicante/İspanya

d-Federal Patent Mahkemesi, Münih/F.Almanya

e-Gümrük Araştırma Merkezi, Münih

f-ABD, Patent ve Marka Ofisi, Vaşington/ABD

g-İsveç Patent Ofisi, Stolkhom-İsveç

h-Çek Cumhuriyeti Ceely Vakfı – Prag/Ç.Cumhuriyeti

7-Fikri Mülkiyet, İnsan Hakları, Sınai Haklar, Veri Korumaları, Kişisel Veri Korumaları ve Liberal Devrimin Çin Üzerindeki Etkileri konularında değişik tarihlerde konferans, inceleme ve sunum yapma amaçlı iştirak edilen ve İngiltere, Almanya, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’i kapsayan çok sayıda çalışma ziyaretleri.