YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EKONOMİK SUÇLAR İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 1.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program

KONULAR :

1.BÖLÜM (01-02 NİSAN 2017)

 • Ekonomik Suç Kavramı, Önemi, Özellikleri, Çeşitleri ve Bu Konudaki Sorunlar
 • Ekonomik Suçlar Bağlamında Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişi Temsilcilerinin Cezai Sorumluluğu
 • Dolandırıcılık Suçu (TCK md. 157-158)
 • Evrakta Sahtecilik Suçları (TCK md. 204, 207)

2.BÖLÜM (08-09 NİSAN 2017)

 • Tefecilik Suçu (TCK md. 241)
 • Vergi Kaçakçılığı Suçları (VUK md. 359)
 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK md. 235)
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK md. 236)

PROGRAMLARA KATILIM BEDELİ VE ŞARTLARI :

Avukat Stajyeri - Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 500 TL
Avukat (Baro’ya kaydı olanlar) : 1000 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencileri) : 1.200 TL
- Katılım ücretine eğitim programı, öğle yemeği, eğitim materyalleri ile eğitim süresince çay-kahve ikramları dahil,
Ulaşım ve Konaklama hariçtir.

- Ödemeler Barokart veya Kredi Kartı ile yapılmaktadır.

- Eğitimler Cumartesi-Pazar günleri, 09:30 - 17:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

- Eğitim programı 50'şer dakikalık günde 7, toplamda 28 dersten oluşmaktadır.

- Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. (Bunun için en az 21 ders saatine katılmak zorunludur.)

- Kontenjan sınırlıdır. (Sınıf kontenjanı programa göre değişiklik gösterebilir.)

- Sınıflara katılımcıların dışında dinleyici kabul edilmemektedir.

- Ön kayıtlar sitemizdeki on-line butonu tuşlanarak tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.

- Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.
- Başvurularda kabul önceliği; Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir.
TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda
değerlendirilecektir.

- Avukat Stajyeri veya Hukuk Fakültesi öğrenci başvurularında ;
TBB Stajyer Avukat kimlik veya Okul Öğrenci kimlik fotokopisinin gunay.tepe@turavak.org.tr mail adresine
veya (0312) 287 74 66 numaralı faksımıza gönderilmesi gerekmektedir.


- Kayıt işlemleri bilgisayar programı tarafından, on-line başvuru önceliğine göre otomatik olarak yapılmaktadır.

- Konaklama rezarvasyonu için, Litai TBB Konuk Evi ile görüşülmesi gerekmektedir.

- Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır.

* Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eğitimin yapılacağı yer: Litai TBB Konukevi-AnkaraKayıt ve İletişim

Günay TEPEKÖY
(312) 292 59 00 - 99152
Oğuzlar Mah. Av. Özdemir ÖZOK Sokak (Eski 1366. Sk.) No: 3 Kat: 1 06520 - Balgat / ANKARA
gunay.tepe@turavak.org.tr

Ankara dışından gelecekler Litai TBB Konukevi'nde özel konaklama paketinden yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgiler "www.litaihotel.com" dan alınabilir.

İletişim için

(312) 287 87 90
Oğuzlar Mah.Barış Manço Cad. İlhami Soysal Sok.No:3 Balgat/ANKARA
 • Prof. Dr. Çetin ARSLAN Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. İhsan BAŞTÜRK Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi
 • Ali İhsan ÖZTEKİN Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyesi
 • Dündar AYDOĞAN Ankara Bölge Adiye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Mersin-Gülnar doğumludur. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1993 yılında “Malî Hukuk Bilim Uzmanı”, 1997 yılında “Kamu Hukuku Hukuk Doktoru”, 2009 yılında “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçenti” 2014 yılında ise “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesörü” unvanlarını almıştır.

Mesleğe 1989 yılında Mersin hâkim adayı olarak başlamış; sırasıyla Gümüşhane ve Eruh Cumhuriyet Savcılığı, Burdur-Yeşilova ve İskenderun Hâkimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku” ABD Başkanı ve Adili Bilişim Merkezi Müdürü olarak görev yapmakta olan Çetin ARSLAN’ın yurt içi ve dışında gerçekleştirilen çeşitli seminer ve sempozyumlarda sunumları, yayınlanmış onbir kitabı ve hukuki konularda çok sayıda makalesi mevcuttur.

Ankara Barosuna ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlıdır.

(Ayrıntı için bkz. http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/cetin_arslan.shtml)