ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 4.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 02-03 / 09-10 NİSAN 2016 ( İSTANBUL ) tarihlerlerinde tamamlandı
2.Program 29-30 EKİM / 05-06 KASIM 2016 ( ANKARA ) tarihlerlerinde tamamlandı
3.Program 18-19 KASIM / 25-26 KASIM 2017 ( ANKARA ) tarihlerlerinde tamamlandı
4.Program 22-23-24 KASIM 2019 ( ANKARA ) tarihlerlerinde tamamlandı

22-23-24 ŞUBAT 2018 - ANKARA

KONULAR :

 • Ekonominin tarih tünelinde Ticaretin gelişimi ve hukuka yansıması
 • Anonim şirketlerin bu çerçevede değerlendirilmesi.
 • TTK da AŞ’lerin tanımı temel ilkeler, esas sözleşme içeriği, kuruluş sürecindeki işlemler.
 • Esas sermaye – kayıtlı sermaye sistemi, ayni – nakdi sermaye, kuruluş sürecinde hukuka aykırılıklar ve fesih davası.
 • Genel kurulun genel özellikleri görev ve yetkileri
 • Genel kurul toplantısının zamanı, yeri, katılımcıların belirlenmesi, pay sahiplerine sunulacak bilgi ve belgelerin hazırlanması ve sunulması. (TTK 437)
 • Genel kurul toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantıya çağrı, Toplantıda bulundurulacak belgeler.
 • Genel kurul toplantısının açılması, Başkanlığın oluşturulması, toplantı evrakının tutulması, gündemin görüşülmesi.
 • Genel kurulun ertelenmesi, oy hakkının kullanılması, toplantı ve karar yeter sayıları.
 • Genel kurul toplantısından sonra yapılması gerekenler, Elektronik genel kurul, Genel kurul kararlarının sakatlığı ve hükümsüzlük.
 • Anonim Şirketlerde Birleşme, Bölünme ve Tür değiştirme (Genel tanımlar ortakların ve alacaklıların korunması işlemler sonuçlar)
 • Birleşme
 • Bölünme
 • Tür değiştirme
 • Şirketler topluluğu.
 • Kurumsal Yönetim. Denetleme, borçlanma yasağı
 • Kar payı – Yedek akçeler.
 • Sona erme, tasfiye.
 • Anonim Şirketlerde Pay ve pay devrinin sınırlandırılması (bağlam).
 • Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu.
 • Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin doğrudan verdikleri zararlardan sorumlulukları


 • Dr. Hülya COŞTAN (Anayasa Mahkemesi Raportörü)
 • Doç. Dr. Burçak YILDIZ ( Ankara Üniversitesi- Hukuk Fakültesi )
 • Dr.Tamer BOZKURT
 • Öğr.Gör. Serdar HIZIR( Atılım Üniversitesi- Hukuk Fakültesi )
 • Av. Ömer GÖREN (YMM)
 • Dr.Harun KESKİN

Av.Ömer GÖREN

1948 Ankara doğumluyum. 1966 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi, 1970 yılında da AÜHF'den mezun oldum.

1971 yılında Avukatlık stajımı bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sınavına girerek, kazandım ve 1972 yılında Hesap Uzman Muavinliğine, 1975 yılında da yapılan yeterlik imtihanını kazanarak Hesap Uzmanlığına atandım.

1979 yılında istifaen Hesap Uzmanları kurulundan ayrılarak, Ankara Barosunda serbest Avukatlığa başladım. Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktayım.

1980,1981'li yıllarda Meban Menkul Değerler AŞ, Ankara Şb. koordinatör danışmanlığını, Borsaş Menkul Değerler A.Ş.nin de Genel Koordinatör danışmanlığını yaptım.

Başta Cumhuriyet, Milliyet gazeteleri ile Ekonomist, Ankara ve İstanbul Barosu Dergilerinde mesleki konularda yüzden fazla makale ve incelemem yayınlandı, bunları 1997 yılında (pencere) adlı bir kitapta topladım.

Özellikle 70'li yıllarda çok gündemde olan Holdingleşme, ve Dövize çevrilebilir Mevduat Hesapları konusundaki inceleme ve yayınlarım ilk ve kaynak olma özelliğini göstermektedir. (Türkiye İş B. Tarihi S: 483, Y.Doğan IMF kıskacında Türkiye gibi)

2006-2007 ders yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (Finansman Hukuku) (Avukatlık- Noterlik Hukuku) ve (2010-2011) ders yılında da (Adli Yazışma) Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisans üstü eğitim alan öğrencilere (Mali Suçlar) dersleri vermekteyim.

2008 yılında ders kitabı çerçevesinde (Finansman Hukuku) ve 2010 yılında da (Mukayeseli Avukatlık- Noterlik Hukuku) adlı kitaplarım yayınlandı, her ikisinin geliştirilmiş 2. baskıları ile (Mali Suçlar) kitabı da 2012 yılında yayına hazırlanmaktadır.