ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 3.Program
 • Eğitmenler
 • Moderator
1.Program 02-03 / 09-10 NİSAN 2016 ( İSTANBUL ) tarihlerlerinde tamamlandı
2.Program 29-30 EKİM / 05-06 KASIM 2016 ( ANKARA ) tarihlerlerinde tamamlandı
3.Program 18-19 KASIM / 25-26 KASIM 2017 ( ANKARA ) tarihlerlerinde tamamlandı

18-19/ 25-26 KASIM 2017 ANKARA

KONULAR :

1.Bölüm(18-19 Kasım 2017)

 • Ekonominin tarih tünelinde Ticaretin gelişimi ve hukuka yansıması
 • Anonim şirketlerin bu çerçevede değerlendirilmesi.
 • TTK da AŞ’lerin tanımı temel ilkeler, esas sözleşme içeriği, kuruluş sürecindeki işlemler.
 • Esas sermaye – kayıtlı sermaye sistemi, ayni – nakdi sermaye, kuruluş sürecinde hukuka aykırılıklar ve fesih davası.
 • Genel kurulun genel özellikleri görev ve yetkileri
 • Genel kurul toplantısının zamanı, yeri, katılımcıların belirlenmesi, pay sahiplerine sunulacak bilgi ve belgelerin hazırlanması ve sunulması. (TTK 437)
 • Genel kurul toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantıya çağrı, Toplantıda bulundurulacak belgeler.
 • Genel kurul toplantısının açılması, Başkanlığın oluşturulması, toplantı evrakının tutulması, gündemin görüşülmesi.
 • Genel kurulun ertelenmesi, oy hakkının kullanılması, toplantı ve karar yeter sayıları.
 • Genel kurul toplantısından sonra yapılması gerekenler, Elektronik genel kurul, Genel kurul kararlarının sakatlığı ve hükümsüzlük.
 • Anonim Şirketlerde Birleşme, Bölünme ve Tür değiştirme (Genel tanımlar ortakların ve alacaklıların korunması işlemler sonuçlar)
 • Birleşme
 • Bölünme
 • Tür değiştirme
 • Şirketler topluluğu.

2.Bölüm(25-26 Kasım 2017)

 • Kurumsal Yönetim. Denetleme, borçlanma yasağı.
 • Kar payı – Yedek akçeler.
 • Sona erme, tasfiye.
 • Anonim Şirketlerde Pay ve pay devrinin sınırlandırılması (bağlam).
 • Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu.
 • Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin doğrudan verdikleri zararlardan sorumlulukları


PROGRAMLARA KATILIM BEDELİ VE ŞARTLARI :

Avukat Stajyeri - Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 425 TL
Avukat (Baro'ya kaydı olanlar) : 800 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencileri) : 1000 TL

- Katılım ücretine eğitim programı, eğitim materyalleri ile eğitim süresince çay-kahve ikramları dahil,
ulaşım, öğle yemekleri ve konaklama hariçtir.

- Ödemeler Barokart veya Kredi kartı ile yapılmaktadır.

- Eğitimler Cuma- Cumartesi - Pazar Günleri 09.00 : 18.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

- Eğitim programı 50'şer dakikalık, toplamda 24 dersten oluşmaktadır.

- Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. (Bunun için 24 ders saatine katılmak zorunludur.)

- Kontenjan sınırlıdır. (Sınıf kontenjanı programa göre değişiklik gösterebilir.)

- Sınıflara katılımcıların dışında dinleyici kabul edilmemektedir.

- Ön kayıtlar sitemizdeki on-line butonu tuşlanarak tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.

- Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.

- Başvurularda kabul önceliği; Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir.
TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda
değerlendirilecektir.

- Avukat Stajyeri veya Hukuk Fakültesi öğrenci başvurularında ;
TBB Stajyer Avukat kimlik veya Okul Öğrenci kimlik fotokopisinin ekin.sahin@turavak.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

- Kayıt işlemleri bilgisayar programı tarafından, on-line başvuru önceliğine göre otomatik olarak yapılmaktadır.

- Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır.

* Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eğitimin Yapılacağı Yer:  İstanbul Barosu Kültür Merkezi İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak, No:2, 34430, Beyoğlu/İSTANBULİletişim

Ekin ŞAHİN - Eğitim Sorumlusu
(312) 292 59 00 - 99152
Oğuzlar Mah. Av. Özdemir ÖZOK Sokak (Eski 1366. Sk.) No: 3 Kat: 1 06520 - Balgat / ANKARA
ekin.sahin@turavak.org.tr
 • Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT ( Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi )
 • Doç. Dr. Burçak YILDIZ ( Ankara Üniversitesi- Hukuk Fakültesi )
 • Dr.Tamer BOZKURT
 • Öğr.Gör. Serdar HIZIR( Atılım Üniversitesi- Hukuk Fakültesi )
 • Av. Ömer GÖREN ( Bağımsız Denetçi )

Av.Ömer GÖREN

1948 Ankara doğumluyum. 1966 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi, 1970 yılında da AÜHF'den mezun oldum.

1971 yılında Avukatlık stajımı bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sınavına girerek, kazandım ve 1972 yılında Hesap Uzman Muavinliğine, 1975 yılında da yapılan yeterlik imtihanını kazanarak Hesap Uzmanlığına atandım.

1979 yılında istifaen Hesap Uzmanları kurulundan ayrılarak, Ankara Barosunda serbest Avukatlığa başladım. Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktayım.

1980,1981'li yıllarda Meban Menkul Değerler AŞ, Ankara Şb. koordinatör danışmanlığını, Borsaş Menkul Değerler A.Ş.nin de Genel Koordinatör danışmanlığını yaptım.

Başta Cumhuriyet, Milliyet gazeteleri ile Ekonomist, Ankara ve İstanbul Barosu Dergilerinde mesleki konularda yüzden fazla makale ve incelemem yayınlandı, bunları 1997 yılında (pencere) adlı bir kitapta topladım.

Özellikle 70'li yıllarda çok gündemde olan Holdingleşme, ve Dövize çevrilebilir Mevduat Hesapları konusundaki inceleme ve yayınlarım ilk ve kaynak olma özelliğini göstermektedir. (Türkiye İş B. Tarihi S: 483, Y.Doğan IMF kıskacında Türkiye gibi)

2006-2007 ders yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (Finansman Hukuku) (Avukatlık- Noterlik Hukuku) ve (2010-2011) ders yılında da (Adli Yazışma) Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisans üstü eğitim alan öğrencilere (Mali Suçlar) dersleri vermekteyim.

2008 yılında ders kitabı çerçevesinde (Finansman Hukuku) ve 2010 yılında da (Mukayeseli Avukatlık- Noterlik Hukuku) adlı kitaplarım yayınlandı, her ikisinin geliştirilmiş 2. baskıları ile (Mali Suçlar) kitabı da 2012 yılında yayına hazırlanmaktadır.