Adli Tıp ve Adli Bilimler

 • Tamamlanan Programlar
 • 2.Program
 • Eğitmenler
 • Moderatör
1.Program 19-20 Ocak / 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 01-02 Mart / 08-09 Mart 2014 tarihlerinde tamamlandı.*** KONULAR ***
   
 • Adli Bilimlere Giriş
 • Olay Yeri İnceleme
 • Ölüm, Ölüm Sonrası Değişiklikler
 • Adli DNA İncelemeleri
 • Otopsi
 • Parmakizleri
 • Kesici, Delici, Ezici Alet Yaraları
 • Adli Diş Hekimliği
 • Ateşli Silah Yaraları
 • Adli Antropoloji
 • Kimyasal Biyolojik Nükleer Silahlar
 • Adli Psikiyatri (Cinsel suçlar ve istismar dahil)
 • Adli Tıbbi Bilirkişilik
 • Adli Raporlar
 • Özel Bilirkişilik
 • İmza ve belge incelemeleri
 • Adli Toksikoloji
 •  

  * Adli Bilimciler Derneğinin Katkılarıyla


  Prof. Dr. Ayla Sevim Erol
  Prof. Dr. Gürol Cantürk
  Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
  Doç. Dr. Nergiz Cantürk
  Prof. Dr. Sema Aka
  Doç. Dr. Erhan Büken
  Dr. Av. Savaş Özdağ
  Dr. Yeşim Doğan
  Av. Cahid Doğan

  Prof.Dr. İ.Hamit HANCI

  1963 İzmir doğumlu. 1980 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1986 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.Artvin Yusufeli ilçesi, Sarıgöl Sağlık Ocağında zorunlu hizmetini yaptı. 1988'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda ihtisas'a başladı. 1992'de Uzman, 1994 de Doçent oldu. 1994-2001 arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

  Türkiye de ilk kez Tıp Fakültelerinde "Hekimin Yasal Sorumlulukları- Tıp Hukuku" ile "İnsan Hakları İhlallerinde Raporlama" derslerini müfredata koydu. 1996-2000 yıllarında İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1996 - 1998 Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

 • 1997-1998 Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) "İzmir'in Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Çözüm Önerileri" toplantıları "Kenttte suçluluk ve kent suçu" grup sözcüsü olarak görev aldı.
 • 1997 -1998 de Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasında raportör olarak görev yaptı.
 • 1990'lı yıllarda Türkiyede çeşitli bölgelerde çocuk suçluluğu şehir haritalarını çıkardı. Çocuk suçluluğu nedenleri üzerinde çalıştı.
 • 1998-2001 Arası Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde Bulundu
 • 1998 de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan "Hasta Hakları Yönetmeliği" taslağı hakkında görüş hazırladı.
 • 1998 de İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu’nda Türk Tabipleri Birliği tarafından çıkarılan "Hekimlik Meslek Etiği İlkeleri" taslağı hakkında görüş ve öneriler hazırladı.
 • 1998-2001 Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu'nda 2. Başkanlık Görevini üstlendi.
 • 1999-2001 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1999 da "Tıp Hukuku ve Yargılama Usulleri Eğitim Programı" nda Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitici olarak görev aldı.
 • 1998 yılında Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü - Alman Teknik İşbirliği Kurumu GTZ tarafından hazırlanan Aile Sağlığı Programı "Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çocuk Sağlığı Eğitim Dosyası.'nın ""Özel Yaklaşım Gerektiren Sorunlar Çocuk Suçluluğu" bölümünü hazırladı.
 • İnternet ortamında Trafik, Adlibilimler, Toksikoloji, Adlipsikiyatri, Yangın isimli e-gruplari oluşturdu.
 • 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına Profesör olarak atandı. 2002 yılında Sağlık Çalışanlarının Hakları Sempozyumunu düzenledi
 • Ankara Üniversitesi Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği Fakülteleri, Türkiye Adalet Akademisi , Polis Akademisi, Jandarma Okullar komutanlığı, Kriminal Polis Labratuvarları, Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM (Uyuşturucu İzleme Merkezi), Ufuk Üniv. TOBB ETÜ Üniv. Öğretim Üyeliklerinde Bulundu.
 • 2006 da Devlet kurumlarıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği İhtiyari Protokole İlişkin İlk Ülke Raporunu hazırladı ve BM de Cenevre de heyet başkanı olarak sundu.
 • Adlibilimciler Derneği Başkanı, Tıp Hukuku Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türkiyede İlk Tıp Hukuku, Adli Bilimler, Çapraz Sorgu, Adli Entomoloji, Adli Psikiyatri kitaplarını çıkardı.
 • 2005 yılında Adalet Bakanlığınca atanma sonucu, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Hazırlama Komisyon Başkanlığı Görevini Yürüttü.
 • 2005 yılında Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hazırlanmasında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğünce kurulan Komisyonda üye olarak çalıştı.
 • Dünyada ilk kez düzenlenen Adli Bilimler ve Spor Kongresi ve Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Türkiye'de ilk örnek olarak Tıp Fakültelerinde 1996 yılından beri "Hekimin Yasal Sorumluluğu Hasta ve Hekim Hakları" konulu dersi vermekte.
 • Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları, Askeri Hastaneler, Barolar, Emniyet genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda eğitimler vermekte.
 • Ankara univ, Jandarma ve Polis Kriminal Labratuvarları ve Yerel Üniversitelerle düzenlenen Anadolu Adli Bilimler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • EGM TUBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Bilim Kurulu Üyesi.
 • Anabilim Dalında Türkiye de ilk olarak Adli Hemşirelik, Adli Antropoloji, Adli Entomoloji, Adl, Diş Hekimliği, Adli Sanat Labratuvarlarını kurdu.
 • Türkiyenin ilk hakemli Adli Bilimler, Adli Psikiyatri, Toksikoloji, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergilerinin Editörlüğünü yapıyor.
 • Türkiye de ilk kez Emniyet genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ile ile Ceset Köpeği Eğitimlerinde Adli Tıp Kısmının Sorumluluğunu aldı.
 • Türkiyede ilk olarak düzenlenen Adli Hemşirelik, Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği sempozyumlarının düzenleme kurulu başkanlığı yaptı.
 • Türkiyede ilk kez düzenlenen (Ankara ve Diğer Şehirlerde – Değişik Kurumlarla) Adli Hemşirelik, DNA, Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği, Yangın, Adli Bilişim, DVI- F2K kurslarının eş başkanlığını yaptı.
 • Mobbingle Mücadele Derneği 2. Başkanı.
 • 2011 de TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu alt komisyonu Mobbing Komisyonunun rapor hazırlığında katkıda bulundu.
 • Nükleer Bilimler Enstitusu Kurul Uyesi.
 • Ankara univ Adli Bilimler Enstitusu Muduru
 • Nukleer Adli Bilimler, Harp Cerrahisi ve Adli Bilimler, Biyoteknolojik Adli Bilimler kurs ve seminerlerinin hazırlayıcısı
 • Ölüm ve Yılan Hakkında Felsefi Araştırma ve Yazıları Var.
 •